Εμφράξεις

Οι εμφράξεις (σφραγίσματα) είναι η πιο συνηθισμένη οδοντιατρική πράξη.  Πραγματοποιούνται για να αποκαταστήσουν τη μορφολογία, τη λειτουργία και την ακεραιότητα του δοντιού όταν η δομή του έχει χαθεί λόγω τερηδόνας ή κατάγματος.

Το τμήμα του δοντιού που έχει καταστραφεί αφαιρείται , μετά από τοπική νάρκωση, καθαρίζονται οι ιστοί και κατόπιν γίνεται η αποκατάσταση με το υλικό εκλογής. Η αποκατάσταση συνήθως είναι άμεση και ολοκληρώνεται σε ένα ραντεβού.
Τα σφραγίσματα μπορούν να γίνουν από διάφορα υλικά. Σήμερα ωστόσο το πλέον διαδεδομένο  υλικό είναι οι σύνθετες ρητίνες οι οποίες έχουν αντικαταστήσει τα μεταλλικά σφραγίσματα (χρυσού ή αμαλγάματος).
Η συνεχής επιμόρφωση και η εκπαίδευση, δίνει τη δυνατότητα χρήσης νέων τεχνικών και υλικών έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη λειτουργικότητα και αισθητική των αποκαταστάσεων, χωρίς να είναι απαραίτητη η αφαίρεση μεγάλου τμήματος του δοντιού.

Τα πλεονεκτήματα των ρητινών είναι :
Η δυνατότητα συγκόλλησης με τους εναπομείναντες ιστούς γεγονός που μας επιτρέπει να αποκαθιστούμε τις βλάβες με συντηρητικότερο τρόπο σε σχέση με τα παλαιότερα σφραγίσματα που απαιτούσαν μεγάλη αφαίρεση ιστών.
Η δυνατότητα επιδιόρθωσης, χωρίς αφαίρεση όλης της εργασίας.
Η αισθητική τους που προσομοιάσει με αυτή των φυσικών δοντιών.

Οι τακτικές επισκέψεις στο οδοντιατρείο εξασφαλίζουν την έγκαιρη διάγνωση και συντηρητική αποκατάσταση των βλαβών ,γλυτώνοντας τον ασθενή από μακροχρόνιες και δαπανηρές θεραπείες.

Εμφράξεις 3