Χειρουργική Στόματος-Εμφυτεύματα

Εμφυτεύματα

Τα εμφυτεύματα δοντιών αποτελούν τον πιο σύγχρονο τρόπο αντικατάστασης των δοντιών τα οποία  έχουν χαθεί. Μετά την επιτυχή ενσωμάτωσή τους στο οστό  τα εμφυτεύματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να στηρίξουν μόνιμες και σταθερές  προσθετικές εργασίες (στεφάνες-γέφυρες) ή κινητές αποκαταστάσεις (ολικές οδοντοστοιχίες), έτσι ώστε οι ασθενείς να καλύψουν τα κενά που δημιουργούνται μετά τις εξαγωγές χωρίς να εμπλακούν τα γειτονικά δόντια.
Τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι κατασκευασμένα από κράματα υψηλής περιεκτικότητας σε τιτάνιο. Η τοποθέτησή τους γίνεται με τοπική αναισθησία. Μετά την επέμβαση παρατηρείται για ένα μικρό χρονικό διάστημα οίδημα, με τους περισσότερους ασθενείς να επιστρέφουν στην καθημερινή τους ζωή, άμεσα.

Η διαδικασία της εμφύτευσης αποτελείται από δύο στάδια:

Κατά το πρώτο στάδιο τοποθετούνται εμφυτεύματα στο οστό. Η ενσωμάτωση των εμφυτευμάτων διαρκεί συνήθως 3-6 μήνες (οστεοενσωμάτωση). Ο χρόνος εξαρτάται κυρίως από το αν θα  χρησιμοποιηθεί  ή όχι μόσχευμα για ενίσχυση του απολεσθέντος οστού.Κατά το διάστημα της επούλωσης τοποθετούνται συνήθως προσωρινές κατασκευές, όπως γέφυρες ή μερικές οδοντοστοιχίες, για την κάλυψη των κενών.

Στο δεύτερο στάδιο αποκαλύπτονται τα εμφυτεύματα και ακολουθεί η  αποκατάσταση με την τελική εργασία πρόσθεσης.

Τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι κατασκευασμένα από κράματα υψηλής περιεκτικότητας σε τιτάνιο. Η τοποθέτησή τους γίνεται με τοπική αναισθησία. Μετά την επέμβαση παρατηρείται για ένα μικρό χρονικό διάστημα οίδημα, με τους περισσότερους ασθενείς να επιστρέφουν στην καθημερινή τους ζωή, άμεσα.

Το ποσοστό της επιτυχίας των εμφυτευμάτων είναι μεγάλο(96-99%) και για να επιτευχθεί χρειάζεται  σωστό σχεδιασμό και σωστή εκτίμηση του κάθε περιστατικού. Για να αποφασιστεί το σχέδιο θεραπείας τις περισσότερες φορές απαιτείται ειδική απεικόνιση της περιοχής τοποθέτησης με αξονική τομογραφία των γνάθων (Dental Scan) καθώς και ένα πλήρες ιατρικό ιστορικό προκειμένου να εντοπιστούν παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την ομαλή  έκβαση της διαδικασίας.

 Απαραίτητη προϋπόθεση μακροζωίας αποτελεί η σχολαστική στοματική υγιεινή και ο τακτικός έλεγχος από τον επεμβαίνοντα.

Εξαγωγή φρονιμίτη

Η εξαγωγή φρονιμίτη είναι η διαδικασία αφαίρεσης του τρίτου γομφίου, η οποία μπορεί να γίνει:

 για προληπτικούς λόγους όπως  η  αποτροπή βλάβης σε παρακείμενο  δόντι λόγω κακής θέσης του φρονιμήτη,

 για θεραπευτικούς λόγους όπως η ύπαρξη φλεγμονής (περιστεφανίτιδα) και αποστήματος ,

 για ορθοδοντικούς λόγους.

 Η διαδικασία γίνεται με τοπική νάρκωση και συνήθως μετά την επέμβαση χορηγείται φαρμακευτική αγωγή προκειμένου να περιοριστούν το οίδημα και ο ενδεχόμενος πόνος.