Ενδοδοντική θεραπεία (Απονεύρωση)

Η απονεύρωση δοντιού ή αλλιώς ενδοδοντική θεραπεία, είναι μία διαδικασία που πραγματοποιειται  όταν το δοντι έχει προσβληθεί απο μικρόβια και τοξίνες. Εφόσον τα μικρόβια προχωρήσουν μέσα στο δόντι μπορεί να δημιουργήσουν φλεγμονή. Η φλεγμονή αυτή, αν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως, μπορεί να επεκταθεί γύρω από το δόντι και να προκαλέσει απόστημα και πόνο. Η διαδικασία της απονεύρωσης είναι σύντομη και ανώδυνη και μας γλυτώνει απο μία επικείμενη εξαγωγή του δοντιού, που φυσικά θα ανέβαζε τον χρόνο και το κόστος της αποκατάστασης .

 Κατά τη διαδικασία της ενδοδοντικής θεραπείας, αφαιρούνται τα νεύρα, τα αγγεία (πολφός) και τα μολυσμένα υπολείμματα που βρίσκονται στο εσωτερικό της ρίζας του δοντιού και προκαλούν πόνο. Αφού καθαριστεί καλά η ρίζα του δοντιού, στη συνέχεια,κλείνεται το κανάλι που έχει δημιουργηθεί, ώστε να μην υπάρχει ξανά κίνδυνος για φλεγμονές και λοιμώξεις.

Η τερηδόνα είναι η βασική αιτία για την πρόκληση φλεγμονής στον πολφό. Άλλο πιθανό αίτιο ωστόσο μπορεί να είναι και  το κάταγμα του δοντιού, εφόσον μετά το ατύχημα μπορεί να υπάρξει αποκάλυψη του πολφού.

 Η απονεύρωση πραγματοποιείται στο ιατρείο και συνήθως πραγματοποιούνται 2-3 συνεδρίες.Αρχικά γίνεται η διαδικασία απομόνωσης η οποία  είναι απαραίτητη ώστε να παραμείνει η περιοχή καθαρή, να μην υπάρξει επιμόλυνση και να αποτραπεί παράλληλα ο κίνδυνος κατάποσης από τον ασθενή υγρών και υλικών απαραίτητα για τη διαδικασία καθαρισμού της ρίζας.

Στη συνέχεια,  αφαιρείται η τερηδόνα, καθαρίζεται και διαμορφώνεται η ρίζα και τέλος σφραγίζεται ερμητικά η ρίζα με βιοσυμβατά υλικά ώστε να μην μολυνθεί ξανά. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία μπορεί να τοποθετηθεί  σφράγισμα ή κάποια πιο σύνθετη κατασκευή όπως ένθετο, επένθετο, όψη ή στεφάνη (θήκη)  ανάλογα με τον βαθμό καταστροφής του δοντιού. Σκοπός είναι να εξασφαλιστεί η λειτουργικότητα, η αισθητική και η μακροβιότητα του δοντιού.