Λεύκανση

Τα λευκά δόντια μας χαρίζουν ένα πιο νεανικό παρουσιαστικό ενώ παράλληλα αυξάνουν την αυτοπεποίθησή μας
Η λεύκανση είναι ο πιο εύκολος και οικονομικός τρόπος βελτίωσης του χαμόγελου μας. Είναι μια ανώδυνη και απόλυτα ελεγχόμενη διαδικασία που πραγματοποιείται με ιατρική παρακολούθηση και πιστοποιημένα υλικά.

Υπάρχουν 3 μέθοδοι λεύκανσης των δοντιών που μπορεί να επιλέξει κάποιος να κάνει:

1η μέθοδος

Πραγματοποιείται στο σπίτι με ειδικούς εξατομικευμένους νάρθηκες. Εφαρμόζονται τη μέρα ή τη νύχτα ανάλογα με τις οδηγίες του γιατρού. Αφού  καταγραφεί το χρώμα των δοντιών, δημιουργούνται εξατομικευμένα μασελάκια. Ελέγχεται η εφαρμογή των ναρθήκων και δίνεται το λευκαντικό υλικό που θα εφαρμόσει ο ασθενής στο σπίτι. Ο ασθενής εφαρμόζει το ειδικό λευκαντικό για τις ώρες που θα ορίσει ο γιατρός μέσα στην ημέρα. Το λευκαντικό υλικό δεν πρέπει να φτάσει στα ούλα. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία για τις μέρες που θα ορίσει ο γιατρός, θα πρέπει να γίνει επανεξέταση.

2η μέθοδος

Πραγματοποιείται στο ιατρείο με εφαρμογή πιο ισχυρού λευκαντικού παράγοντα που διατίθεται μόνο για εφαρμογή από οδοντίατρο.Τα αποτελέσματά της είναι άμεσα ορατά. Αρχικώς, απομονώνονται τα ούλα διότι το λευκαντικό υλικό δεν πρέπει να φτάσει εκεί. Στη συνέχεια, εφαρμόζεται ο λευκαντικός παράγοντας. Συνήθως πραγματοποιούνται δύο κύκλοι εφαρμογής.

3η μέθοδος

Γίνεται συνδυασμός των 2 μεθόδων. Δηλαδή ο ασθενής αρχικώς κάνει τη θεραπεία του στο ιατρείο και στη συνέχεια, στο σπίτι με τους ειδικούς νάρθηκες για λίγες μέρες. Αυτή η μέθοδος συνδυάζει τα θετικά και των δύο θεραπευτικών μεθόδων.